VOORBEREIDINGSFASE


één partij voor het gehele casco

Door SIP Europe het gehele casco te laten verzorgen heeft de voorbereider slechts te maken met de controle van één partij. Omdat wij het gehele casco verzorgen zijn onderlinge controles tussen partijen van vloeren, wanden, wapening en daken niet meer nodig, alle onderdelen worden in één 3d model uitgewerkt. De controletijd van de tekeningen wordt op deze manier aanzienlijk ingekort.

Reduceer faalkosten

Onze tekeningen en 3D modellen geven direct inzicht in de opbouw van het casco en het gehele casco wordt, na goedkeuring vanuit deze modellen, computergestuurd geprefabriceerd. Ieder paneel kent zijn eigen unieke plek in het werk, in combinatie met de door ons verstrekte montagetekeningen worden de faalkosten zo tot een minimum beperkt.

BESPAREN OP VOORBEREIDINGSTIJD MET CASCO'S VAN SIP EUROPEKorte levertijden

Dankzij de capaciteit van onze nieuwe productiefaciliteit kunnen wij korte levertijden garanderen. Hierdoor kan in de voorbereiding al kort op het casco worden gepland en kan er eerder gestart worden met het bouwen dan bij traditionele bouwmaterialen. De gebouwen die worden opgetrokken uit SIP panelen kunnen eerder worden uitgevoerd en zijn eerder klaar, hierdoor zijn zij beter te plannen en minder gevoelig voor prijswijzigingen.